Zoeken in de collectie Persoonsgegevens

Gegevens van ruim 47.000 personen, voornamelijk inwoners van de gemeente Tietjerksteradeel voor 1811.


Zoeken in de Speciekohieren van Tietjerksteradeel 1748-1805

1328 records met gegevens over panden en hun bewoners.

Plaats: Nr.:


13.544 records over inwoners, migratie, welstand en lief en leed.


Zoeken in het Nedergerecht van Tietjerksteradeel

693 uittreksels uit de informatieboeken


5699 uittreksels uit de hypotheekboeken